Máte pocit, že ste v Tatrách už videli všetko a boli všade? Kde teraz? Tatranské hotely Tatranské hotely síce ponúkajú komfort, ale objavte v sebe dobrodruha. Banská Štiavnica?  Sfárajte do bane, pozrite si sústavu umelých vodných nádrží-tajchov, morový stĺp, navštívte dom Sládkovičovej Maríny, banícku Klopačku, Starý a Nový zámok.Videli ste  už studňu na streche domu? Kozu uviazanú o komín alebo tiecť vodu po moste? Nie? Tak sa teda zoznámte aj so siedmimi divmi Banskej Štiavnice.

Zažite niečo nové

 Na svojich potulkách možno nájdete aj jašteričky na skale, pod ktorou v dávnej minulosti našiel ovčiarsky bača zlatú žilu. Chcete ju aj Vy nájsť?

Každá gazdiná by si určite chcela vybaviť svoju jedáleň podľa svojich predstáv. Často to však nie je možné a to buď kvôli vysokým cenám jedálenského nábytku, alebo kvôli nedostatočnému výberu, ktorý trápi veľa domov s nábytkom. My však riešime oba tieto problémy a ponúkame vám tak kvalitné jedálenské stoly a jedálenské stoličky za nízke ceny tak, aby si ich mohol dovoliť naozaj každý. Tento nábytok však okrem dobrej ceny ponúka aj iné vlastnosti, medzi ktoré patrí kvalitný materiál, dobrý vzhľad alebo napríklad veľké pohodlie, ktoré je často veľmi opomínané, čo nie je vôbec správne.

Spoľahnite sa na svoj nábytok v akejkoľvek situácií

Veľké percento domov s nábytkom ponúka nekvalitné výrobky, ktoré sa časom rozpadnú alebo nejako poškodia a pridávajú tak zákazníkom zbytočné problémy s reklamáciami a vybavovaním. Jednoduchšie je pritom ponúkať kvalitný nábytok tak, ako náš obchod. V našom skvelom obchode totiž nájdete bohatý výber jedálenských stoličiek, sedacích súprav alebo napríklad aj jedálenských stolov, ktoré sú veľmi dôležité. Tieto jedálenské stoly totiž tvoria základ interiéru vašej jedálne a závisí tak na nich celý vzhľad.

Spoluúčasť s vedúcim, ktorý Vám zadal úlohu by mala nastať už v okamihu tvorby zadaní úlohy, pretože toto zadanie aké má diplomová práca musí vedúci schvaľovať. Preto by malo byť v súlade tak s očakávaniami vedúceho zadania, tak s očakávaniami študenta. Štruktúra zadanej úlohy je založená nasledovne, základ tvorí úvod, cieľ a metodika úlohy, formulácia cieľov, prípadne hypotéz a záver. V úvode zadania úlohy je zdôvodnená voľba témy výtvoru a v závere výtvoru potom hodnotené hlavné prínosy zadaného a vyhotoveného výtvoru.

Individuálne rozsah výtvorov

Ciele a metodika aký má diplomová práca obsahujú hlavné a čiastkové formulované ciele zadanej úlohy, rovnako ako metódy a informačné zdroje, ktoré boli k vytvoreniu použité. Deklarácia použitých zdrojov vo forme ich zozname je uvedená za záverom zadanej úlohy v zozname použitej literatúry. Celkový rozsah vyhotovené úlohy študentom sa pohybuje okolo 70 strán čistého textu, bez formálnych náležitostí, ale rozsah týchto výtvorov môže byť, v jednotlivých prípadoch individuálne.