Měsíc: Srpen 2018

Aplikácie pre ženy zažívajú svoj boom

Spätne v roku 2014, spoločnosť Apple vydala HealthKit aplikáciu, ktorá umožnila ľuďom sledovať širokú škálu údajov o zdraví a kondícii – všetko od hladín alkoholu v krvi  až po telesnú teplotu. To, čo ste však nemohli sledovať, bol váš menštruačný cyklus. Žiadna osoba v spoločnosti Apple nemyslela na to, že to môže byť…

Read More

Poistenie pre živnostníkov alebo človek robí chyby

Podnikanie v tom alebo onom odvetví má jeden spoločný znak- nie je bez rizika. Myslím to tak, že aj v prípade, ak je už vaše podnikanie rozbehnuté a tie najťažšie začiatky máte za sebou, vždy tu je určitá pravdepodobnosť spôsobenej škody. Tá škoda sa môže týkať poškodeného zákazníka a jeho majetku vašim nedopatrením,…

Read More

Siahnite po modernej a úspornejšej forme osvetlenia

Nielen mobily zmenili svoj výzor a funkcie, ale výraznou zmenou prešlo i osvetlenie, ktoré má v 21. storočí viditeľne inú podobu a to hneď vo viacerých bodoch. Je efektívnejšie, praktickejšie, ekologickejšie, šetrnejšie, v neposlednom rade má i dlhšiu životnosť. Tieto vlastnosti sú charakteristické pre novú technológiu využívajúcu žiarivú diódu, v skratke LED. Opis…

Read More

Zohľadňujete pri investovaní riziko možnej straty?

Investície s minimálnou mierou rizika Bezpečné investície nepredstavujú riziko straty istiny. Nevýhodou však je, že nemusíte zarobiť  veľa peňazí. S bezpečnými bezrizikovými investíciami sa nebudete musieť obávať straty peňazí, ale na druhej strane veľa nezarobíte. Najväčším rizikom je, že návratnosť investícií bude nižšia ako miera inflácie. Napríklad v roku 2009 investície s nízkym rizikom…

Read More