Aj mimo Tatier môžete zažiť nádherné chvíle

Máte pocit, že ste v Tatrách už videli všetko a boli všade? Kde teraz? Tatranské hotely Tatranské hotely síce ponúkajú komfort, ale objavte v sebe dobrodruha. Banská Štiavnica?  Sfárajte do bane, pozrite si sústavu umelých vodných nádrží-tajchov, morový stĺp, navštívte dom Sládkovičovej Maríny, banícku Klopačku, Starý a Nový zámok.Videli ste  už studňu na streche domu? Kozu uviazanú o komín alebo tiecť vodu po moste? Nie? Tak sa teda zoznámte aj so siedmimi divmi Banskej Štiavnice.

Zažite niečo nové

 Na svojich potulkách možno nájdete aj jašteričky na skale, pod ktorou v dávnej minulosti našiel ovčiarsky bača zlatú žilu. Chcete ju aj Vy nájsť?