http://www.storage.sk/shop-jednodielne-oporne-rebriky/100487/ Mnohí z vás si možno spomenú na tie čierne vinilové ploché platne, do ktorých boli vyryté drážky a tie boli schopné zaznamenať zvuky. Nazývali sme ich singl a LPéčko, záležalo na ich veľkosti. Gramofonová platňa sa točila na jednom mieste a prenosová ihla tieto zvuky prenášala do reproduktorov. Okolím sa tak mohla šíriť hudba či hovorené slovo, ktoré lahodili sluchu i duši, podnecovali k romantickým  predstavám alebo vyzývali k tancu. Jednoducho vyvolávali radosť. Podobný pôžitok z opakovanej činnosti na jednom mieste môže dosiahnuť remeselník, ktorý svoje umenie dokáže vyryť do predmetov, vyrábaných na našich plochých platniach, ktorým hovoríme pracovný stôl do dielne.

Prenos

Každý majúci rád svoju prácu, ktorá ho živí, alebo mu je iba koníčkom svoje dielo obohacuje o tento cit. Prenáša na svoje výrobky pocity, ktoré môžu inšpirovať toho, kto ich vidí a pocíti tak túžbu spojiť spoločné nadšenie a radosť, ktorá vyžaruje z každého výrobku tvoreného srdcom. A dať priestor a príležitosť vyrábať diela, ktoré určite slúžia k úžitku a prospechu je našim prvoradým cieľom.