Zábradlie na schodisko? Kúpte ho skôr ako bude neskoro.

Každý chce mať čo najnádhernejšie zábradlie na svojich schodoch v rodinnom dome. Lákajú nás svojou ľahkosťou a originalitou. Zábradlie neslúži len na ozdobu. Na prvom mieste ide predsa o bezpečnosť. Správna voľba je zábradlie s vertikálnymi líniami s dostatočnou hustotou alebo so špeciálnymi ochrannými prvkami. Keď vaše deti vyrastá, možno tiež pochopia, na čo slúži zábradlie. Zábradlie s držadlom by malo patriť na voľné strany schodiskových ramien.

zabradlie

Tento konštrukčný prvok predstavuje ochrannú bariéru proti pádu do schodiskového priestoru. Starším príbuzným či unaveným spolubývajúcim poskytne primeranú oporu, ale len ak narástlo do výšky deväťdesiat až stodesať centimetrov. Experti obyčajne navrhnú vzdialenosť najviac stodvadsať centimetrov. Stĺpiky sú na každom treťom až štvrtom schode. Normy predpisujú výšku, pevnosť a rozmery výplní, či umiestnenie zábradlia a určujú, ako je to s držadlom a so stenou, ktorá je súčasťou schodiska. Medzi stenou a držadlom musí byť minimálny priestor päť centimetrov, ktorý umožní pohodlne sa oprieť a získať dostatočný priestor na vedenie ruky. Zábradlie ani držadlo sa z bezpečnostných dôvodov nezakončuje zarovno s koncom schodiskového ramena. Vhodný je zaoblený presah. Tým sa docieli bezpečnosť zábradlia. Po každom schodisku musíte kráčať bezpečne a nevynechávať žiadny schod. Minimálna šírka schodiska by mala byť deväťdesiat centimetrov. Výška schodu by mala byť stošesťdesiatpäť až stosedemdesiatpäť milimetrov.

zabradlie na schody 2

Platí to aj rovnako pre všetky schody schodiskového ramena. V jednom ramene hlavného schodiska rodinného domu alebo mezonetového bytu môžu byť najmenej tri a najviac osemnásť schodov. Na každé schodisko potrebujete aj osvetlenie. Aby ste dbali na bezpečnosť, nevynechajte ani takéto doplnky na schodisko. Kúpte svetlo, ktoré sa pri rozsvietení rozlieva do všetkých strán. Môžete taktiež dbať na denné svetlo na vašom schodisku. Noc prichádza na väčšinu schodísk ešte skôr ako do ostatných častí domu. Umelé svetlo vám zvýši bezpečnosť. Inštaluje sa tradične na stenu či na strop podesty nad posledným schodom výstupového ramena. Oveľa vzhľadnejšie a nápaditejšie ako bočné osvetlenie schodov do výšky dvesto až tristo milimetrov nad jednotlivými nástupnicami. Ak máte priveľký kontrast svetla v susednej časti domu, schodisko sa stane nebezpečnejšie oveľa skôr a potom môže byť neskoro. Dbajte na svoju bezpečnosť a bezpečnosť svojej rodiny. Navštívte http://lmmont.sk/sklenene-realizacie/sklene-zabradlie/