Muži vedia, že ženy sú tvory komplikované a aj keď ich veľakrát nevedia pochopiť, aspoň ich rešpektujú. Aj keď – česť výnimkám, poniektorí sa naozaj snažia porozumieť ženskému svetu, pretože vedia, že je to jediná cesta k spokojnému a vyrovnanému vzťahu. Na začiatku každého vzťahu je to stále rovnaké – motýle v bruchu, nadšenie z partnerky a zo všetkého…

Read More