Ak si kúpite byt v paneláku, málokedy sa to zaobíde bez úprav. Naopak tieto byty niekedy vyžadujú rozsiahlu rekonštrukciu. To všetko stojí obrovské peniaze, najmä pri súčasnom nedostatku remeselníkov. Väčšina ľudí sa preto uchyľuje k tomu, že chce byt rekonštruovať svojpomocne. Častokrát sa stáva, že títo ľudia sa dostanú do veľkých problémov.

koupelna

Riziká statickej úpravy
Komplexná rekonštrukcia bytu v panelovom dome sa bezpochyby nezaobíde bez demontáže pôvodného umakartového jadra, ktoré je vo väčšine prípadov nevyhovujúce. Pôvodná umakartová konštrukcia sa zvyčajne nahrádza konštrukciou z ocele, ktorá je obložená sadrokartónovými doskami alebo konštrukciou vymurovanou z pórobetónových blokov. Pri inštalácii nového jadra dochádza často k preťaženiu stropných panelov a ak je takto svojpomocne rekonštruovaných viac jadier nad sebou, môže dôjsť k ohrozeniu stability celého domu.

Požiarne hľadisko
Z požiarneho hľadiska je potrebné venovať zvýšenú pozornosť priestoru inštalačnej šachty. Tá je v prípade požiaru niektorého z bytov práve tou cestou, kadiaľ sa môže oheň ľahko šíriť i do okolitých bytov. Pri každej rekonštrukcii bytu by už dnes mala byť samozrejmosťou inštalácia požiarneho snímača (autonómneho hlásiča požiaru).

Odolnosť stropov voči hluku
Jedným zo základných opatrení na zvýšenie komfortu nášho bývania v rámci rekonštrukcie bytu v panelovom dome je nahradenie pôvodného linolea na podlahe bytu inou modernou podlahovinou. Nová podlahovina je oproti pôvodnému linoleu tvrdá a všetky mechanické nárazy (chôdza, pád telesa a pod.) sa ľahšie prenášajú do konštrukcie a okolitých bytov,  predovšetkým potom do bytu o poschodie nižšie.

natáčky

Hygienické požiadavky
Pri revitalizácii bytových domov sa často zabúda na hygienické požiadavky. Nové tesné okná síce zabránia únikom tepla, ale tiež bránia potrebnej výmene vzduchu a v byte sa potom hromadia škodlivé látky.