Podnikanie v tom alebo onom odvetví má jeden spoločný znak- nie je bez rizika. Myslím to tak, že aj v prípade, ak je už vaše podnikanie rozbehnuté a tie najťažšie začiatky máte za sebou, vždy tu je určitá pravdepodobnosť spôsobenej škody.

matematika

  • Tá škoda sa môže týkať poškodeného zákazníka a jeho majetku vašim nedopatrením, alebo vás a vášho náradia, respektíve majetku, ktorý k vykonávaniu podnikateľskej činnosti potrebujete.

otazník
Každý človek nesie zodpovednosť za svoje chyby a to sa dvojnásobne týka predovšetkým podnikateľov, čiže osôb ponúkajúcich služby verejnosti. Tí za kvalitu svojich služieb musia ručiť, na kvalite si vlastne stavajú meno a od toho sa následne odohráva fakt, koľko zákazníkov bude mať o vás záujem a aké ceny si môžete stanoviť. Každopádne spôsobená škoda môže výrazným spôsobom narušiť váš rozpočet a preto sa v nejednom prípade odporúča akási finančná rezerva, respektíve poistenie.

V prípade lekárov, advokátov a podobných profesií je poistenie dokonca povinné, no u väčšiny živnostníkov môže ísť v tomto smere o slobodné rozhodnutie. Ale to neznamená, že väčšina živnostenských činností so sebou kus zodpovednosti neprináša. Zrejme na základe vlastných skúseností viete, že prináša a to v nemalej podobe. Preto sa môžeme spoločne pozrieť, aké typy poistenia má živnostník na výber.

error

Poistenie podnikateľov na základe ich vykonávanej činnosti– Tento typ pochopiteľne zahŕňa poistenie sa voči reálnym chybám, ktoré pri vykonávaní vášho konkrétneho oboru môžete spôsobiť.
Poistenie majetku a prevádzky– Tento typ poistenia sa zameriava konkrétne na vás a váš podnikateľský majetok ako aj prevádzku, nie na ujmu spojenú s poškodením zákazníka. Druh tohto poistenia je vo viacerých prípadoch dobrovoľný, no to vôbec neznamená zbytočný.
Poistenie zodpovednosti za škodusa týka najmä enviromentálneho hľadiska, čiže veľkých podnikov alebo i tých menších, ktoré pracujú s nebezpečnými chemickými látkami.